Erdélyi Magyarok Egyesülete

Események

November 2019
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

1% felajánlása

Kedves Barátaink!

Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 241.429 Ft támogatáshoz jutott. Ez az összeg nagyban hozzájárult működésünk biztosításához. Kérjük, ez évben se feledkezzenek meg rólunk és adóbevalláskor az 1%-os rendelkező lapon támogatottként nevezzék meg az Erdélyi Magyarok Egyesületét és írják be adószámunkat: 19025575-2-41. Kérjük tájékoztassanak másokat is tevékenységünkről és a támogatás ezen lehetőségéről!

Az Erdélyi Magyarok Egyesülete 2011 évi szakmai beszámolója

Az Erdélyi Magyarok Egyesületének helyzete tovább romlott, támogatottsága messze elmarad a kifejtett tevékenységhez szükséges minimálistól.  Mint az a mellékelt hírlevelünkben az „Erdélyi Hívogató” -ban is látható, a tavaly mintegy 100 rendezvény megszervezésére és lebonyolítására került sor. Ezek között az egyszerű előadástól kezdve az egésznapos rendezvényekig minden szerepel.        A legtöbb elismerést a rendszeresen hozzánk látogatóktól kapjuk, akik között jelentős számban fordulnak elő V. kerületi lakósok, illetve a környéken dolgozók. Egyesületünkben minden munkát az a 70-80 önkéntes végez, akik sok esetben saját anyagi hozzájárulásukkal is megpróbálják szervezetünk életbenmaradását segíteni. 


        Székhelyünkön sokoldalú és gazdag tevékenység folyt a hangsúlyt elsősorban az ismeretterjesztésre és az általános műveltség bővítésére helyeztük. 

        Sikeresen folytatódtak eddigi előadássorozataink. Dr. Sibalszky Zoltán diái segítségével bebarangolhattuk egész Európát, Kelet- Anatóliától a Retyezátig, Délvidéktől Skandináviáig. Továbbra is vetítéses formában csodálhattuk meg a Gondos Béla és Horváth Zoltán György által bejárt tájakat és figyelhettünk fel a magyarvonatkozású emlékhelyekre Kalotaszegen, a Mezőségen, a Csíki-medencében, de Anglia, Németország és Írország is szerepelt az úticélok között.


         Dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadásai rendkívül érdekes témaköröket boncolgatott és  számos neves személyiségre emlékeztünk ismerkedve élettörténetükkel, munkásságukkal (pl. Kodály Zoltán, Teleki Pál, Lénárd Ödön, Thököly Imre stb.). Több sorozat is indult (pl. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásával, az erdélyi pűspökökkel, a Domonkos renddel, a Gályaszentekkel stb. kapcsolatos előadások). Számos feldolgozott téma egyházi, vallási vonatkozású volt, szólt személyekről (pl. Szent Tamás, Szent István, Luther Márton, Teréz anya, Böjte Csaba stb.), de általánosabb kérdésekről is (pl. a vallási türelemről, a vallásszabadságról, a kenózisról stb.). Költői est is szerepelt a programban mely alkalommal Rászlai Tibor magyar barokk költöket szólaltatott meg, egy másik alkalommal pedig saját verseit szavalta. 

         Dr. Bene Ferenc a már hagyományossá vált tanfolyamán a továbbiakban is a rovásírást népszerűsíti. A rovás emlékek részletes ismertetése mellett folytatódtak a dalos találkozók is.

         Óriási sikereket könyvelhet el a Zsigmond Balassa  vezette Albinoni Kamarazenekar melynek koncertjei rendszeressé váltak egyesületünkben és sok esetben egyéb rendezvények közreműködőiként is jelen vannak. Különösen kedveltek a Rászlai Tibor előadásával összekapcsolt zenei programok. Szintén a zenebarátoknak okozott örömöt felépésével a Szak Cecilia irányította Musica Rediviva reneszánsz együttes is. Társulva az egyesület keretében működő Újrahasznosított Mesék Társaságával felléptek a Klebersberg Kultúrkúriában rendezett divatbemutatón is. Nagy zenei eseménynek számított a márciusban megrendezett „Kamarazenei est”, mely alkalommal vendégeink voltak Molnár Boglárka,Valkó Béla és a francia Camille Jauvion.


         A könyvbemutatók közül kiemelkedik Papp Fáber Erika „Égi Édesanyánk Könnyei” című kötet bemutatója, mely a Kárpát-medence Könnyező Mária képeit veszi számba. Az esemény meghívottja az Amerikában élő szerző volt. Nagy viszhangja volt  Takács Ferenc nálunk is ismertetett „Mihály Arkangyal Légiója – azaz amit a román Vasgárdáról tudni kell” című könyvének, melyet a szerző a helyszínen dedikált. A kötet az „Erdélyi Szövetség műhelyében” sorozat keretében jelent meg és ez alkalommal a társszervezet egyéb, eddig megjelent, valamint az EME kiadványainak az ismertetésére is sor került. Rövid idővel rá szintén e sorozat részeként jelent meg Spaller Árpád „Trianon árnyékában (cikkek, tanulmányok, beszélgetések)” című kötete mely újabb találkozó megszervezésére adott alkalmat. 

Itt érdemes megemlíteni az Irodalmi karaoke ismételt megrendezését melynek résztvevői megint nagy közönségsikert arattak.

         A Gondos Béla vezette heti Könyvböngészde néven ismert könyves kávéház, ahol a könyvekkel , újságokkal való ismerkedéshez kellemes környezetet biztosítva, igyekszünk becsalogatni az érdeklődőket ugyancsak egyre népszerűbb lesz.. 
A fiatalok által működtetett Újrahasznosított Mesék Társasága  óriási fejlődésen ment keresztűl és egyre szélesebb körben, egyre nagyobbszabású rendezvények résztvevőiként szerepelnek. Divatbemutatójuk volt Móron, a Klebersberg Kultúrkúriában, az Utazás Kiállításon és természetesen az egyesületben is.Rendszeresek voltak a képes levelezőlap-gyűjtők találkozói is.

         A Magyar Mozgó Képtárral  együttműködve két nagyszabású kiállítást is rendeztünk egy nyári tárlatot melyen 21, és egy őszit melyen 31 művész volt jelen szerte a Kárpát-medencéből, de jöttek Amerikából is.
Az egésznapos, változatos programot felmutató rendezvények közül érdemes megemlíteni a Civilek Éjszakáját, a Lakatos Demeter emléknapot, de a Karácsonyi Ünnepséget és a Farsangi Bált is. Ezen események megszervezése során a következő szervezetekkel  működtűnk együtt: ClubNet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület, Villa Galamb Küküllő Közhasznú Egyesület, Magyar Olvasástársaság,  Erdélyi Szövetség, Regionális Humán Program Egyesület, Tollal.hu Közéleti és Kulturális Magazin, Lakatos Demeter Egyesület.

         Rendszeresek voltak a havonkénti kirándulások is, melyek közül talán a Villa Galamb Küküllő Közhasznú Egyesülettel közösen szervezett pomázi bográcsos túrát érdemes kiemelni. A képes levelezőlap-gyűjtők minden hónap harmadik szombatján találkoztak Gondos Béla vezetésével, és a Magyar Judit irányította Érintő Filmkluban is tovább működött.


     A nehézségek ellenére folytatódott az egyesületi könyvtár bővítése és a tudományos kutatói munka is. Részt vettünk több tanácskozáson, konferencián (pl., Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma (Budakalász), az  „Egyenlő  Esélyek - Oktatás - Munkaerőpiac” (Budapest),            e-kultúra 2011 Konferencia (Budapest), stb. 

     Rendszerese kapcsolatot tartunk fenn számos más magyarországi és határon túli intézménnyel, hivatallal, civil szervezettel, művelődési házzal, szerkesztőséggel, kiadóval, iskolával, stb. Ügyfélszolgálatunk folyamatos, most is sokan fordulnak hozzánk problémáikkal, az áttelepülők és az itt tartózkodók egyaránt.

Könyvajánlat

Feb. 22 - márc. 15.

 Illyés Gyula Emlékkönyv

A neves költő, író tiszteletére készült írások gyűjteménye

1.500 Ft helyett 900 Ft

 

Magyar Adorján:
A lelkiismeret aranytükre

Adatok a magyar ősvallás erkölcstanából

900 Ft helyett 700 Ft

 

Orbán Balázs:
Torda város és környéke I-II.

E „ kis hazarészt… régi fényében mutatja” be a szerző

1.500 Ft helyett 800 Ft